Kollaborative dokumenter
Et kollaborativt dokument er et online dokument som flere brugere kan redigere i på samme tid. Det er en spændende arbejdsproces der eliminerer de problemer der ellers normalt er når flere mennesker skal samarbejde om at udvikle et dokument. Kollaborative dokumenter kan således bruges til eksempelvis:

- Udarbejdelse af skriftlige opgaver af forskellig type
- Fælles noteapparat eller eksamensnoter
- Fælles brainstorm i et klasseværelse

Vær dog opmærksom på at der altid reelt er en begrænsning på hvor mange der kan skrive i dokumentet på samme tid. Den reelle grænse går gerne ved omkring en halv klasse.

Der er flere muligheder på nettet for hurtigt at sætte et kollaborativt dokument op. Er det noget der skal bruges spontant i en time, eksempelvis ift fælles brainstorm i klassen kan man med fordel benytte nogle af de mange såkaldte "etherpads" op nettet. Et eksempel på en sådan er Titanpad (www.titanpad.com). Gør som følger:

1) Gå til addressen www.titanpad.com

2) Klik "create public pad".

3) Kopier web-adressen til eleverne (sæt den eksempelvis ind som link til modulet i lectio).

Vil man arbejde mere seriøst med kollaborative dokumenter kan man med fordel bruge Google Docs. I modsætning til hvad mange tror er det kun nødvendigt at du som lærer har en "konto". Det får du ved at oprette en gmail på www.gmail.com. Du har nu adgang til Google Docs. Du kan nu oprette dokumenter eller hele mapper som eleverne kan arbejde i. Nedenfor gennemgås hvordan man opretter en hel mappe med dokumenter:

1) Efter at være logget ind på din gmail, vælger du fanen "drev"/"drive" (er netop ændret - hed tidligere "dokumenter").

2) Vælg "opret" og "samling". Giv samlingen (mappen) et navn. Det er oplagt at give mappen holdets navn.

3) Højreklik på navnet på din nye samling, vælg "del".

4) Du er nu inde i indstillingerne for deling. Vil du oprette dokumenter som er helt åbne for alle og alle kan redigere i UDEN at de behøver at have et google login, så vælger du "redigér" under "hvem har adgang" og derefter under "indstillinger for deling" vælger du "offentligt på nettet". Under "redigér adgang" vælger du "giver alle redigeringsadgang". Vælg så "gem".

5) Under "indstillinger for deling" kopierer du nu linket - det er det link dine elever skal have. Du kan lægge linket ind i lectio eller Moodle.

6) Vil du oprette et dokument vælger du blot "opret dokument". Alle dokumenter der oprettes i mappen vil have ovennævnte delingsindstillinger. Du kan således bruge mappen til at placere alle de kollaborative dokumenter der skal udarbejdes på holdet.

Skal der laves noget kollaborativt med multimedie-filer kan man også vælge at opbygge en wiki-side. Dette kan eksempelvis gøres på www.wikispaces.com. En vejledning i dette ligger uden for dette nyhedsbrevs rammer, men der er masser af hjælpefunktioner på siden, hvis man vil kaste sig ud i dette.